Четвер, 13 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » У Шепетівській лікарні через загострення COVID-19 розгорнули 4 відділення

У Шепетівській лікарні через загострення COVID-19 розгорнули 4 відділення

У Шепетівській лікарні через загострення COVID-19 розгорнули 4 відділення

Станом на 26 лютого у Шепетівській центральній лікарні розгорнуто 4 додаткових відділення для лікування людей з коронавірусною інфекцією. На сьогодні таких пацієнтів нараховується 55, 4 з яких – у палатах інтенсивної терапії.  

Ок­рім то­го, пе­ре­бу­ває на лі­ку­ван­ні 17 хво­рих з пі­доз­рою на ко­ро­на­ві­рус. 28 хво­рих пот­ре­бує пос­тій­ної кис­не­вої під­трим­ки. Для на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги роз­горну­то 4 від­ді­лен­ня: ін­фекцій­не від­ді­лен­ня, нев­ро­ло­гіч­не від­ді­лен­ня, від­ді­лен­ня ре­абі­лі­та­ції, від­ді­лен­ня анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії. У те­ра­пев­тично­му від­ді­лен­ні 11 хво­рих лі­ку­єть­ся з пнев­мо­ні­ями (з не­га­тив­ни­ми ПЛР-тес­та­ми), — по­ві­до­ми­ла го­лов­на лі­кар­ка КНП «Ше­пе­тівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня» Ва­лен­ти­на Сав­чук на сво­їй сто­рін­ці у Фей­сбу­ці.

Також пацієнтам з інсультами та іншими невідкладними станами продовжують надавати допомогу у відділенні, яке розміщене на базі відділення кардіології у лікарні.

У всіх структурних підрозділах посилено карантинний режим, а планова госпіталізація призупинена, як і планові огляди.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.