Неділя, 14 Липня
Shadow
Головна » Актуально » » Грицівщина оплакує Захисника України, який віддав життя за незалежність

Грицівщина оплакує Захисника України, який віддав життя за незалежність

Грицівщина оплакує Захисника України, який віддав життя за незалежність

Грицівська громада знову в жалобі. На війні загинув Захисник України Олек­сандр Олек­сійович Оні­щук.

– 26 чер­вня у ро­сій­сько-ук­ра­їнсь­кій вій­ні за­ги­нув наш зем­ляк, жи­тель се­ла Кор­пи­лів­ка Олек­сандр Олек­сійович Оні­щук. Низь­ко схи­ля­ємо го­ло­ви у гли­бо­кій скор­бо­ті пе­ред світ­лою пам’ят­тю Ге­роя. Щи­рі спів­чуття ро­ди­ні за­гиб­ло­го За­хис­ни­ка Ук­ра­їни, – зазначили у Грицівській селищній раді.

Про да­ту і час про­щан­ня з Олек­сан­дром Оні­щу­ком та чин по­хо­ван­ня у Гри­цівсь­кій гро­ма­ді бу­де по­ві­дом­ле­но до­дат­ко­во.

Популярні пости