Неділя, 26 Травня
Shadow
Головна » Актуально » » На Полонщині злодій-рецидивіст скоїв 8-й злочин

На Полонщині злодій-рецидивіст скоїв 8-й злочин

На Полонщині злодій-рецидивіст скоїв 8-й злочин

Полонський суд призначив покарання жителю села Бражинець, який скоїв серію крадіжок у своєму та сусідньому селах. Раніше чоловік уже був осудженим за сім подібних вчинків. 36-річний чоловік тримав 4 роки позбавлення волі.

Саме та­ке по­ка­ран­ня приз­на­чив По­лонсь­кий район­ний суд об­ви­ну­ва­че­но­му в пов­торній кра­діж­ці (ч. 2 ст. 185 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни) та у не­за­кон­но­му про­ник­ненні до жит­ла (ч. 1 ст. 162 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни), виз­навши його вин­ним у ін­кри­мі­но­ва­них кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шен­нях. Крім то­го, суд стяг­нув на ко­ристь од­но­го з по­тер­пі­лих 10 ти­сяч гри­вень на від­шко­ду­ван­ня мо­раль­ної і ма­те­рі­аль­ної шко­ди. Про це по­ві­до­ми­ла прес­-служ­ба Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

22 груд­ня 2019 ро­ку, пе­ре­но­чу­вав­ши у сво­го знайомо­го в с. Кіп­чинці, злодій ско­рис­тався на ра­нок його від­сутніс­тю та вкрав 5 ти­сяч гри­вень.

25 груд­ня ще од­на но­чів­ля, цього ра­зу в од­но­сель­ців, не ми­ну­ла без втрат для ос­танніх: об­ви­ну­ва­че­ний, іду­чи з бу­дин­ку, при­хо­пив із со­бою прас­ку.

У лю­то­му цього ро­ку з под­вір’я жи­те­ля с. Бра­жин­ці злочинець вкрав дві со­ки­ри, а у трав­ні, зір­вавши на­віс­ний за­мок, за­ліз до ха­ти сво­го знайомо­го од­но­сель­ця.

Наразі вирок суду не набрав чинності.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.