Неділя, 14 Липня
Shadow
Головна » Актуально » » На Шепетівщині проіндексували пенсії

На Шепетівщині проіндексували пенсії

На Шепетівщині проіндексували пенсії

Починаючи з 1 березня для українських пенсіонерів проіндексували пенсії. А вже 4 березня жителі Шепетівського району зможуть їх отримати і побачити, наскільки вони змінились.

Хто отримає більше грошей?

В цьому році індексацію проведено від­по­від­но до пос­та­но­ви Каб­мі­ну від 22 лю­то­го 2021 року № 127 «Про до­дат­ко­ві за­хо­ди со­ці­аль­но­го за­хис­ту пен­сі­оне­рів у 2021 ро­ці». Пенсії перерахували згідно з новими нормами, відповідно до зростання середньої зарплати. Коефіцієнт збільшення становить 1,11.

Ін­декса­ції під­ля­га­ють пен­сії:

  • за віком;
  • за вислугу років;
  • з інвалідності;
  • у зв’язку із втратою годувальника.

Кабмін дає роз’яснення і показує формулу, за якою буде прораховуватися індексація:

«11 % від­по­ві­да­ють 50 % по­каз­ни­ка зрос­тання спо­жив­чих цін за по­пе­ред­ній рік та 50 % по­каз­ни­ка зрос­тання се­редньої за­ро­біт­ної пла­ти в Ук­ра­їні, з якої спла­че­но стра­хо­ві внес­ки, за три ка­лен­дарні ро­ки, що пе­ре­ду­ють ро­ку, в яко­му про­во­дить­ся збіль­шен­ня, по­рів­ня­но з трьома ка­лен­дарни­ми ро­ка­ми, що пе­ре­ду­ва­ли ро­ку, який є по­пе­ред­нім що­до ро­ку, в яко­му про­во­дить­ся збіль­шен­ня (5 % + 17 %) / 2)».

Кому пенсії не індексують

Мінімально пенсії підвищили на 100 гривень, а середнім рівнем підвищення є сума 308 гривень. В загальному, в Україні пенсії підвищили для 8 мільйонів людей.

Згід­но з чин­ним за­ко­но­давс­твом на­разіпен­сії не ін­дексу­ють та­ким ка­те­го­рі­ям:

  • держслужбовцям;
  • науковим працівникам;
  • помічникам нардепів;
  • тим, хто отримує спецпенсії або довічне утримання (судді, прокурори);
  • тим, кому виплату вперше призначили у 2019–2021 році.

Популярні пости