П’ятниця, 19 Квітня
Shadow
Головна » Актуально » » У Нетішині відбудеться конкурс кухарів

У Нетішині відбудеться конкурс кухарів

У Нетішині відбудеться конкурс кухарів

У Нетішинському професійному ліцеї конкурс кухарів відбудеться 4 березня. Він проходить в рамках 5-денного фестивалю професій «Твій старт в успішне життя».

Учас­ни­ки зма­га­ти­муть­ся у різ­них ка­те­го­рі­ях про­фе­сій на плат­формах су­час­них навчально-прак­тичних цен­трів зак­ла­дів про­фе­сій­но-тех­нічної ос­ві­ти об­ласті. Про це й­деться на сай­ті Хмель­ницької об­ласної ра­ди.

Раніше, 2 березня на ба­зі Хмель­ницько­го про­фе­сій­но­го лі­цею від­бувся кон­курс з професії «Елек­тро­га­зоз­варник», а на ба­зі ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща № 25 (м. Хмель­ницький) – з про­фе­сії «Елек­тро­мон­тер з ре­мон­ту та об­слу­го­ву­ван­ня елек­тро­ус­татку­ван­ня».

На ба­зі ДНЗ «Хмель­ницький центр про­фе­сій­но-тех­нічної ос­ві­ти сфе­ри пос­луг» 3 березня проходить конкурс з професії «Кравець».

10 бе­рез­ня у ДНЗ «Во­ло­чись­кий про­мис­ло­во-аг­рарний про­фе­сій­ний лі­цей» від­бу­деть­ся кон­курс з про­фе­сії «Сто­ляр, бу­ді­вель­ник», а в ДНЗ «Де­раж­нянсь­кий центр про­фе­сій­ної освіти» — кон­курс з про­фе­сії «Трак­то­рист-ма­ши­ніст сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го ви­роб­ниц­тва».

Підсумки конкурсів підводитимуть 12 березня. Результати та нагородження проведуть в обласному театрі імені Михайла Старицького. Учасники та переможці отримають подарунки.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.