Середа, 28 Вересня
Shadow
Головна » Новини » Надзвичайні » » У Полонному горів житловий будинок

У Полонному горів житловий будинок

У Полонному горів житловий будинок

10 січня близько о 17:00 у Полонному на вулиці Пушкіна у житловому будинку спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу.

10 січ­ня, о 17:36 на пункт зв’яз­ку 17-ї Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни Го­лов­но­го уп­равлін­ня ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті на­дій­шло по­ві­дом­лення про по­же­жу жит­ло­во­го бу­дин­ку у м. По­лон­не на ву­ли­ці Пуш­кі­на. Черго­вий ка­ра­ул 17-ї ДПРЧ був направлений на приборкання вогню в зазначене місце.

Зав­дя­ки опе­ра­тив­ним ді­ям вог­не­бор­ців вда­ло­ся швид­ко при­бор­ка­ти по­лум’я та не до­пус­ти­ти пе­ре­ки­дан­ня вог­ню на сусідні бу­дів­лі. На міс­ці по­же­жі трав­мо­ва­них та за­гиб­лих не ви­яв­ле­но.

Як заз­на­чи­ли у По­лонсь­ко­му район­но­му сек­то­рі ГУ ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті, ймо­вір­на при­чи­на по­же­жі ще вста­нов­лю­єть­ся.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.