Вівторок, 7 Лютого
Shadow
Головна » Актуально » » У Шепетівці стихійним торгівцям запропонували місця всередині ринку

У Шепетівці стихійним торгівцям запропонували місця всередині ринку

У Шепетівці стихійним торгівцям запропонували місця всередині ринку

Як відомо, впродовж останніх років у Шепетівці існує стихійний ринок. Підприємці, більшість з яких є літніми людьми, торгують просто на тротуарах. Адміністративно-комунальна інспекція вирішила запропонувати підприємцям місця на шепетівському ринку.

Анатолій Піголь, який є директором ринку, розповів, що на території є достатня кількість вільних місць у кіосках та за прилавками, щоб перевести туди підприємців, які торгують на тротуарах. Проте вони не хочуть перенести свою торгівлю туди. Торгівля на тротуарах створює незручності у буд­ні дні для пересування меш­канців, а в ринкові дні – затори та відсутність місць для паркування.

— У вирішенні цієї ситуації потрібно думати, передусім, про шепетівчан, адже така торгівля створює дискомфорт у пересуванні. Зро­зу­мі­ло, що з точ­ки зо­ру ко­мер­ції перехід на ринок не є фінансово привабливим, проте важливо знайти компроміс, — ко­мен­тує Мак­сим Бон­да­рев, го­ло­ва де­пу­татсь­кої ко­мі­сії з пи­тань роз­витку про­мис­ло­вос­ті, жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва, під­при­єм­ниць­кої ді­яль­нос­ті, тран­спор­ту, енер­ге­ти­ки та зв’яз­ку.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.