П’ятниця, 27 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » У Славуті шукають інвесторів для громади

У Славуті шукають інвесторів для громади

У Славуті шукають інвесторів для громади

Місь­кий го­ло­ва Сла­ву­ти Ва­силь Си­дор звер­нувся до ко­рін­них сла­вут­чан, які меш­ка­ють у різ­них ку­точ­ках сві­ту, щоб до­по­мог­ти рід­ній гро­ма­ді зна­хо­ди­ти ін­весто­рів. Про це по­ві­до­ми­ла прес-­служ­ба Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди.

Міський голова уточнює, що у Славуті під­при­єм­ці ма­ють уні­каль­ний шанс ство­ри­ти но­ве або роз­ви­ну­ти іс­ну­юче під­при­ємс­тво на ви­гід­них умо­вах.

У міс­ті вже ба­га­то ро­ків пра­цю­ють та­кі ус­пішні під­при­ємс­тва, які ре­алі­зо­ву­ють свою про­дук­цію не ли­ше в Ук­ра­їні, а й за кор­до­ном: Slavuta Malt House, Aqua Rodos, Juventa, Geberit, Soufflet Agro, Sanservis, Galka, Rodos.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.