Середа, 19 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » В Ізяславі «холодним асфальтом» проводять ямковий ремонт

В Ізяславі «холодним асфальтом» проводять ямковий ремонт

В Ізяславі «холодним асфальтом» проводять ямковий ремонт

На вулицях міста після сходження снігу оголилися проблемні ділянки. Влада прийняла рішення провести терміновий ямковий ремонт за допомогою технології «Холодний асфальт».

Дана технологія дозволяє працювати у діапазоні температур від -20 до +40 градусів. У склад асфальту входить бітум, щебінь, різні полімери та інші речовини, які здатні якісно закрити вибоїні та скоро застигають.

Першочергово латають ті ділянки, де є найбльш небезпечні вибоїни, які можуть спровокувати аварійну ситуацію. Вже про­ве­де­но ре­мон­тні ро­бо­ти на ді­лян­ках ву­лиць Ко­заць­ка, Не­за­леж­ності, Шев­ченка, Они­щу­ка, Ми­ки­тю­ка.

Для то­го, щоб збе­рег­ти до­ро­ги від по­даль­шої руй­на­ції та не­до­пу­щен­ня ава­рій­них ситуацій, пра­ців­ни­ка­ми фі­лії «Ізяс­лавсь­кий райавтодор» ДП «Хмель­ницький об­лавто­дор» про­во­дять­ся ро­бо­ти з лік­ві­да­ції най­більш ава­рій­но-не­без­печних ді­ля­нок, ви­ко­рис­то­ву­ючи тех­но­ло­гію «хо­лод­но­го ас­фаль­ту». Ро­бо­ти ве­дуть­ся за ра­ху­нок Ізяславського місь­ко­го бюд­же­ту (30 тис. грн). Зап­ла­но­ва­но лік­ві­ду­ва­ти ям­ко­вість на пло­щі 50 квад­ратних метрів, — йдеть­ся у по­ві­дом­ленні Від­ді­лу ор­га­ні­за­цій­но-кад­ро­вої ро­бо­ти апарату Ізяславської місь­кої ра­ди.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.