Понеділок, 5 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » На Білогірщині через ДТП постраждало 6 людей

На Білогірщині через ДТП постраждало 6 людей

На Білогірщині через ДТП постраждало 6 людей

8 січня поблизу села Окіп на Білогірщині сталась ДТП за участі двох машин. Під час лобового зіткнення постраждало 6 людей.

Як по­ві­до­мив Сек­тор ко­му­ні­ка­ції по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті, на ав­то­до­ро­зі спо­лу­чен­ням «Кре­ме­нець — Бі­ла Цер­ква» зіт­кну­лись ав­то­мо­бі­лі «Volkswagen Tiguan» під ке­ру­ван­ням 42-річ­ної жи­тель­ки м. Чер­ка­си та ав­то­мо­біль «Chevrolet Cruze» під ке­ру­ван­ням 26-річ­но­го меш­канця Ки­ївсь­кої об­ласті.

До міс­ця по­дії бу­ло нап­равле­но ря­ту­валь­ни­ків 24 Дер­жавно­го по­жеж­но-ря­ту­валь­но­го пос­та смт. Бі­ло­гір’я. При­був­ши за вик­ли­ком, ДСНСів­ці деб­ло­ку­ва­ли пос­траж­да­лу во­дій­ку Volkswаgen та во­дія ін­шої ав­тівки, піс­ля чо­го пе­ре­да­ли їх ме­дич­ним пра­ців­ни­кам.

Над­зви­чай­ни­ки за до­по­мо­гою ді­елек­трич­них за­со­бів від­клю­чи­ли аку­му­ля­то­ри ба­та­рей пош­кодже­них ав­то­мо­бі­лів, зми­ли з до­ро­ги па­ли­во-мас­тиль­ні ма­те­рі­али, від­буксу­ва­ли ав­тівки на уз­біччя та ос­ві­ти­ли міс­це при­го­ди, — й­деться в по­ві­дом­ленні ГУ ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.