Середа, 19 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Понінківська громада у жалобі: на війні загинув Захисник України

Понінківська громада у жалобі: на війні загинув Захисник України

Понінківська громада у жалобі: на війні загинув Захисник України

До По­нін­ківсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди знову надійшла трагічна звістка з фронту – загинув Захисник України Су­хець­кий Вік­то­р Вік­то­ро­ви­ч.

Не­бес­не вій­сько по­пов­нив ще один Ге­рой. З фрон­ту прий­шла сум­на звіс­тка про за­ги­бель меш­канця гро­ма­ди Су­хець­ко­го Вік­то­ра Вік­то­ро­ви­ча 27.03.1981 ро­ку на­род­ження, сол­да­та, на­від­ни­ка гірсь­ко-штур­мо­во­го від­ді­лен­ня гірсь­ко-штур­мо­во­го взво­ду гірсь­ко-штур­мо­вої ро­ти. Во­їн за­ги­нув 20 ве­рес­ня під час ве­ден­ня бойових дій поб­ли­зу на­се­ле­но­го пун­кту При­ют­не За­по­різь­кої об­ласті, — ін­формує се­лищ­на ра­да.Віч­на пам’ять і сла­ва від­важно­му За­хис­ни­ко­ві! Рід­ним та близь­ким — щи­рі спів­чуття, сил пе­ре­жи­ти.

Про да­ту і час зус­трі­чі на­шо­го Героя бу­де по­ві­дом­ле­но у громаді зго­дом.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.