Середа, 5 Жовтня
Shadow
Головна » Актуально » » Розпочато розробку стратегії Шепетівської ТГ

Розпочато розробку стратегії Шепетівської ТГ

Розпочато розробку стратегії Шепетівської ТГ

3 вересня 2021 року на першій стратегічній сесії Шепетівської міської територіальної громади, присвяченій соціальним напрямкам діяльності, розпочато розробку стратегії міста.

До обговорення та напрацювання концепції стратегії, крім робочої групи зі стратегічного планування розвитку Шепетівської міської ТГ, долучилися представники освіти, медицини, культури, інститутів громадянського суспільства, підприємці та журналісти.

Можна багато говорити про «моду» на стратегію, але її необхідність складно заперечити. Наближено схожий документ, програма соціально-економічного розвитку, вже декілька років як втратила свою актуальність. Ми ж повинні підійти до питання більш глобально. В першу чергу, для поетапного планування розвитку територіальної громади: визначення потенціалу території для інвесторів, планування розбудови місцевої інфраструктури, черговості відновлення, будівництва об’єктів, — зазначає міський голова Віталій Бузиль на своїй сторінці Facebook.

Стратегія Шепетівської міської територіальної громади розроблятиметься інтеграційним методом. Робота над нею триватиме 6 місяців: буде опрацьовано наявні програми Шепетівської ТГ, зібрано ключові актуальні статистичні дані, проведено три тематичні стратегічні сесії із громадою міста, організовано масштабне соціологічне дослідження серед мешканців громади, а також розробка комплексного бренду громади, привабливого для інвестора.

– У стра­те­гії має бу­ти ві­доб­ра­же­но не ли­ше гос­по­дарсь­ку ді­яль­ність, яку ми зап­ла­ну­ва­ли на пер­спек­ти­ву, а й по­бу­до­ву стра­те­гіч­но­го ба­чен­ня роз­витку на де­кіль­ка ро­ків впе­ред. Тіль­ки ро­зу­мі­ючи, ку­ди ми ру­ха­ємо­ся, мож­на за­лу­ча­ти ін­вести­ції, роз­ви­ва­ти со­ці­аль­ний сек­тор, про який, влас­не, сьогод­ні і йшла мо­ва. У Стратегії бу­де вка­за­но що пот­рібно ро­би­ти, за до­по­мо­гою яких інс­тру­мен­тів і ко­го за­лу­чи­ти зад­ля ре­алі­за­ції про­єктів, – зазначає Ольга Петрова, радниця Шепетівського міського голови.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.