Неділя, 3 Березня
Shadow
Головна » Актуально » » У Судилкові дві жінки не розминулися автомобілями

У Судилкові дві жінки не розминулися автомобілями

У Судилкові дві жінки не розминулися автомобілями

До­рожньо-тран­спортна при­го­да ста­ла­ся 5 січ­ня близь­ко о 23:00 в се­лі Су­дил­ків Ше­пе­тівсь­ко­го району на пе­рех­ресті ву­лиць Ге­ро­їв Май­да­ну та На­бе­реж­ної. Про це по­ві­до­ми­ла по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Місцева жителька Судилкова, яка керувала автомобілем «Тойота Ленд Кру­зер», не змогла впоратися з керуванням та до­пус­ти­ла зіт­кнен­ня з ав­то­мо­бі­лем «Ніс­сан Аль­ме­ра» під ке­ру­ван­ням 45-річ­ної су­дил­ківчан­ки.

У результаті зіткнення водійка «Ніссана» отримала тілесні ушкодження, як і пасажирка, що знаходилась разом із нею в автомобілі. Обох відправили у лікарню.

За да­ним фак­том пра­ців­ни­ки по­лі­ції від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 1 ст. 286 (По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­ба­ми, які ке­ру­ють тран­спортни­ми за­со­ба­ми) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

На­ра­зі слід­чі вста­нов­лю­ють усі об­ста­ви­ни по­дії.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.