Неділя, 28 Листопада
Shadow
Головна » Актуально » » Житель Запоріжжя «купив» неіснуюче авто в Шепетівці

Житель Запоріжжя «купив» неіснуюче авто в Шепетівці

Житель Запоріжжя «купив» неіснуюче авто в Шепетівці

26 грудня житель м. Запоріжжя зателефонував на номер, вказаний на сайті оголошень, власник якого продавав автомобіль. Довірливий покупець перерахував кошти за автомобіль, який нібито продавався в Шепетівці.

26 груд­ня близь­ко о 10:00 жи­тель За­по­ріж­жя з мо­біль­но­го те­ле­фо­ну за­те­ле­фо­ну­вав по ого­ло­шен­ню що­до про­да­жу ав­то­мо­бі­ля, який зна­хо­дить­ся в м. Ше­пе­тів­ка.

Ого­ло­шен­ня про опе­ра­цію ку­пів­ля-про­даж бу­ло роз­мі­ще­не на сай­ті OLХ. До­вір­ли­вий по­ку­пець пе­ре­ра­ху­вав гро­шо­ві кош­ти, але ав­то не от­ри­мав.

Наразі за фактом шахрайства проводиться відповідна перевірка.

Популярні пости