Неділя, 28 Листопада
Shadow
Головна » Актуально » » Нетішинська ОТГ купує житло п’ятьом сиротам

Нетішинська ОТГ купує житло п’ятьом сиротам

Нетішинська ОТГ купує житло п’ятьом сиротам

Нещодавно у Нетішинській ОТГ на засіданні спеціальної комісії розглянули можливість надання коштів особам, позбавленим батьківського піклування. За рішенням комісії було перераховано кошти п’ятьом сиротам. Одній дитині вже придбали квартиру.

У Не­ті­ши­ні пройшло за­сі­да­ння місь­кої ко­мі­сії з фор­му­ван­ня пот­ре­би у 2020 ро­ці в суб­венції з дер­жавно­го бюд­же­ту міс­це­вим бюд­же­там на про­ек­тні, бу­ді­вель­но-ре­мон­тні ро­бо­ти, прид­бання жит­ла та при­мі­щень для роз­витку сі­мей­них та ін­ших форм ви­хо­ван­ня, наб­ли­же­них до сі­мей­них, та за­без­пе­чен­ня жит­лом ді­тей­-си­ріт, ді­тей, поз­бавле­них бать­ківсь­ко­го пік­лу­ван­ня, осіб з їх чис­ла.

На 2020 рік для Нетішинської ОТГ з державного бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Ці кошти спрямовуються на придбання житла п’ятьом особам, які виросли без батьківської опіки.

Виділені кошти були перераховані з спеціального фонду. Після отримання дозволу на перерахування коштів та надходження цих фінансів, одній дитині, позбавленій батьківського піклування, вже придбали квартиру у м. Деражня Хмельницької області.

Наразі проводиться робота щодо перерахунку коштів ще чотирьом особам, які зросли без батьків.

Популярні пости