Четвер, 1 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Нетішинський суд закрив справу про ДТП за участі коня

Нетішинський суд закрив справу про ДТП за участі коня

Нетішинський суд закрив справу про ДТП за участі коня

5 жов­тня 2020 ро­ку о 22:10 на ав­то­до­ро­зі Н-25 Го­ро­ди­ще-Рів­не-Ста­ро­кон­стян­ти­нів 39-річ­ний во­дій з Не­ті­ши­на спричинив зіткнення з конем, який раптово з’явився на дорозі. Прояснивши всі деталі події, суд  закрив справу.

Раніше пра­во­охо­рон­ці ква­лі­фі­ку­ва­ли дії во­дія за ст. 124 КУ­пАП — по­ру­шен­ня пра­вил до­рожнього ру­ху, що спри­чи­ни­ло пош­коджен­ня тран­спортних за­со­бів, ван­та­жу, ав­то­мо­біль­них до­ріг, ву­лиць, за­ліз­ничних пе­ре­їз­дів, до­рож­ніх спо­руд чи ін­шо­го май­на.

Прибувши в суд, власник коня навіть виявив бажання заплатити водію автомобіля за технічні пошкодження, але згодом, оцінивши доведення та версію слідства, він передумав.

Від­так суд ух­ва­лив пос­та­но­ву про зак­риття про­вад­ження у спра­ві про при­тяг­нення во­дія до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті за ст. 124 КУ­пАП у зв’яз­ку з від­сутніс­тю в його ді­ях скла­ду ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.