Понеділок, 8 Серпня
Shadow
Головна » Актуально » » Шепетівська громада: розклад руху автобусів у провідну неділю до міського кладовища

Шепетівська громада: розклад руху автобусів у провідну неділю до міського кладовища

Шепетівська громада: розклад руху автобусів у провідну неділю до міського кладовища

Вже цими вихідними, у провідну неділю, люди збиратимуться на кладовищі, щоб помолитися за близьких, які відійшли у вічність. Шепетівська міська рада повідомляє мешканців громади про рух транспорту, який курсуватиме до міського кладовища.

Плата за проїзд здійснюватиметься згідно з затвердженими тарифами. Автобуси курсуватимуть з 8:00 до 15:00:

  • відправлення із залізничного вокзалу: маршрути №5, №5 А, №3;
  • відправлення із Судилкова: маршрути №1, №1 А;
  • відправлення із селища Косецьке (ЗОШ №8): маршрут №6 А.

Також мешканців просять звернути увагу, що на те­ри­то­рії місь­ко­го кла­до­ви­ща об­ме­жено рух ав­тотран­спор­ту для за­без­пе­чен­ня ро­бо­ти тех­но­ло­гіч­но­го тран­спор­ту ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «Ше­пе­тівсь­ке ре­мон­тно-екс­плу­ата­цій­не під­при­ємс­тво Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди».

Отож, рух ав­тотран­спор­ту те­ри­то­рі­єю кла­до­ви­ща об­ме­же­но до 30 квітня 2022 року з 8:00 до 17:00. У про­від­ну не­ді­лю, 1 трав­ня, з 8:00 до 21:00 бу­де об­ме­же­но рух ав­тотран­спор­ту по ву­ли­ці П’яс­корсь­ко­го на ді­лян­ці до­ро­ги, що при­ля­гає до те­ри­то­рії місь­ко­го кла­до­ви­ща, – зазначають у міській раді.

Ви­ня­ток ста­но­ви­ти­муть ли­ше тран­спортні за­со­би осіб з об­ме­же­ни­ми фі­зич­ни­ми мож­ли­вос­тя­ми, тех­но­ло­гіч­ний ав­тотран­спорт ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «ШРЕП» та ав­тотран­спорт служб екс­тре­них вик­ли­ків.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.