П’ятниця, 21 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » У Полонному знайшли залишки трипільської культури

У Полонному знайшли залишки трипільської культури

У Полонному знайшли залишки трипільської культури

Де­пу­тат По­лонсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди від мік­ро­району Но­во­по­лон­не Віктор Яськов розповів, що земельну ділянку «Дубовий гай» хочуть перетворити на зону відпочинку. Раніше тут знайшли залишки трипільської культури.

У Хмельницькій області є кілька ділянок, на яких знайшли залишки давніх цивілізацій. Наприклад, трипільську культуру виявили ще і в Ізяславі та Кам’янці-Подільському. Проте однією з останніх знахідок є саме Полонська земельна ділянка площею в 29 гектарів.

Ви­ник­ла дум­ка, що спо­ру­ди мо­жуть бу­ти по всій те­ри­то­рії. І ми хо­ті­ли б знай­ти їх, і роз­місти­ти на кар­ті, і зро­би­ти та­ку ві­зу­алі­за­цію, щоб зро­зу­мі­ти, що тут бу­ло і як. То­му зап­ро­си­ли ар­хе­оло­гів, — роз­по­ві­дає Вік­то­рія Зін­чук, очільниця відділу культури і туризму Полонного.

Крім того, саме на цій ділянці два роки тому виявили залишки палацо-паркового комплексу Кар­ваць­ких-Ва­лєвсь­ких. Споруда була збудованою у XIX столітті. На тому ж місці було виявлено залишки старовинного парку, в якому збереглось близько 50 двохсотлітніх дубів.

Ви­яв­ле­но но­ве, оче­вид­но дво­ша­ро­ве по­се­лен­ня до­би брон­зи та ене­олі­ту. Тоб­то бу­ла знай­де­на ке­ра­мі­ка Три­піль­ської куль­ту­ри. Яв­но ліп­на, хо­ро­ша ке­ра­мі­ка, яка під­тверджує, що на цій те­ри­то­рії іс­ну­ва­ло по­се­лен­ня. Це по­се­лен­ня ра­ні­ше ві­до­ме не бу­ло, — коментує на­уко­вець Вікторія Зінчук.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.