Вівторок, 31 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » У Славуті внаслідок ДТП загинув молодий водій

У Славуті внаслідок ДТП загинув молодий водій

У Славуті внаслідок ДТП загинув молодий водій

3 січня 21-річний чоловік у Славуті не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною огорожею. Водій «Опель Век­тра» отримав смертельні травми та помер.

Вста­нов­ле­но, що 21-річ­ний міс­це­вий жи­тель, ке­ру­ючи ав­то­мо­бі­лем «Опель Век­тра», не впо­рав­ся з ке­ру­ван­ням та зіт­кнувся з бе­тон­ною ого­ро­жею. У ре­зуль­та­ті ДТП від от­ри­ма­них травм він по­мер на міс­ці по­дії.

На­ра­зі за да­ним фак­том пра­ців­ни­ки по­лі­ції від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 2 ст. 286 (По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­ба­ми, які ке­ру­ють тран­спортни­ми за­со­ба­ми) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

Зараз слід­чі вста­нов­лю­ють при­чи­ни, що приз­ве­ли до ДТП.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.