Неділя, 23 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Жінка з Нетішина 2 місяці не реєструє новонароджену дитину

Жінка з Нетішина 2 місяці не реєструє новонароджену дитину

Жінка з Нетішина 2 місяці не реєструє новонароджену дитину

Щоб забезпечити соціальний захист дітей, служ­бою у спра­вах ді­тей ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту місь­кої ра­ди спіль­но з по­лі­цей­ським офі­це­ром Не­ті­шинсь­кої гро­ма­ди та ін­спек­то­ром юве­наль­ної пре­вен­ції від­ді­лу по­лі­цей­ської ді­яль­нос­ті № 1 Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції було проведено рейд «Сім’я і діти».

Під час перевірок виявлено три сім’ї, в яких проживає по 5 дітей; сім’ю, в якій проживає 2 малолітніх дітей, яких батьки виховують неналежним чином. А в однієї жінки є незареєстрована дитина, народжена ще в грудні 2020 року.

Комісія склала акти обстеження та побутових умов проживання родин. З батьками провели профілактичні бесіди щодо виховання дітей. Також здійснюється робота що­до ре­єс­тра­ції на­род­ження ма­ло­літньої ди­ти­ни.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.