Понеділок, 5 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » На Полонщині горів жіночий монастир

На Полонщині горів жіночий монастир

На Полонщині горів жіночий монастир

2 січня приблизно о 15:00 виникла пожежа в одній з будівель жі­но­чо­го мо­нас­ти­ря Свя­то­го Ве­ли­ко­го Бла­говiрно­го Кня­зя Олек­сан­дра Невсь­ко­го, що в с. Чер­ні­їв­ка Ше­пе­тівсь­ко­го району.

До місця пригоди одразу було направлено дві бригади 17 Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни м. По­лон­не, а та­кож вог­не­бор­ців міс­це­вої по­жеж­ної охо­ро­ни та доб­ро­віль­ної по­жеж­ної дру­жи­ни смт. По­нін­ка.

Коли рятувальники приїхали, вогнем було охоплено приблизно 100 кв. м. господарчої будівлі. Во­гонь швид­ко по­ши­рю­вав­ся, іс­ну­ва­ла заг­ро­за його пе­ре­ки­дан­ня на су­сід­ні гос­по­дар­чі та ос­новні бу­дів­лі мо­нас­ти­ря.

Пожежники змогли приборкати вогонь та не допустити його поширення на інші будівлі монастиря.

По­же­жу ло­ка­лі­зо­ва­но о 15:40 та пов­ністю лік­ві­до­ва­но о 15:52. Ймо­вір­на при­чи­на — по­ру­шен­ня пра­вил екс­плу­ата­ції піч­но­го опа­лен­ня. Всього для лік­ві­да­ції по­же­жі бу­ло за­лу­че­но 16 чо­ло­вік осо­бо­во­го скла­ду та 4 оди­ни­ці по­жеж­но-ря­ту­валь­ної тех­ні­ки. Не­щас­них ви­пад­ків на по­же­жі не бу­ло, — й­деться в по­ві­дом­ленні ГУ ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.