Середа, 19 Червня
Shadow
Головна » Актуально » » Нетішинський школяр-винахідник здобув призове місце на Всеукраїнському рівні

Нетішинський школяр-винахідник здобув призове місце на Всеукраїнському рівні

Нетішинський школяр-винахідник здобув призове місце на Всеукраїнському рівні

Олек­сан­др Ге­ра­сим­чу­к, учень 10 кла­су Не­ті­шинсь­кої ЗОШ І-І­ІІ ст.№ 2, по­сів І­ІІ міс­це у Все­ук­ра­їнсь­ко­му кон­курсі ви­на­хід­ниць­ких та ра­ці­она­лі­за­торсь­ких проєк­тів еко­ло­го-на­ту­ра­ліс­тично­го нап­ря­му в ка­те­го­рії «На­уки про Зем­лю». Про це повідомляє Уп­равлін­ня ос­ві­ти Ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди.

На конкурсі юний винахідник представив про­єкт «Аль­тер­на­тив­не ви­ко­рис­тання піс­ків ро­до­ви­ща «Ста­ри­ця II». А в лю­то­му під час ІІ ета­пу Все­ук­ра­інсь­ко­го кон­курсу-за­хис­ту на­уко­во-дос­лідниць­ких ро­біт уч­нів-чле­нів МАН Ук­ра­їни він здобув І­ІІ міс­це у сек­ції «Ге­оло­гія, ге­охі­мія та мі­не­ра­ло­гія». Під­го­товкою юнака займалася на­уко­ва ке­рів­ни­ця Ва­лен­ти­на Ва­сіль­чук.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.