Четвер, 13 Червня
Shadow
Головна » Новини ТГ » Білогірська ТГ » » У ДТП на Білогірщині травмувалися неповнолітні

У ДТП на Білогірщині травмувалися неповнолітні

У ДТП на Білогірщині травмувалися неповнолітні

5 грудня у селі Мокровля, що поблизу Білогір’я, неповнолітній хлопець взяв автомобіль свого дідуся та поїхав кататися на ньому зі своїм 12-річним товаришем. Не впоравшись з керуванням, хлопець злетів в кювет і автомобіль перевернувся. Неповнолітні отримали тілесні ушкодження.

Під­лі­ток по­тай­ки взяв ав­то­мо­біль «Чер­рі Аму­лет», який на­ле­жить його ді­ду­сю, та по­їхав ка­та­ти­ся з 12-річ­ним то­ва­ри­шем. Ру­ха­ючись сіль­ською ву­ли­цею, юний во­дій не впо­рав­ся з ке­ру­ван­ням, з’їхав на уз­біччя та до­пус­тив пе­ре­ки­дан­ня тран­спортно­го за­со­бу. Внас­лі­док ДТП обид­ва хлоп­ці от­ри­ма­ли ті­лес­ні уш­коджен­ня. По­тер­пі­лих дос­та­ви­ли до Хмель­ницької об­ласної ди­тя­чої лі­кар­ні.

За да­ним фак­том від­кри­те кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 1 ст. 286 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни «По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­ба­ми, які ке­ру­ють тран­спортни­ми за­со­ба­ми». Наразі триває роз­слі­ду­ван­ня.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.