П’ятниця, 9 Червня
Shadow
Головна » Новини » » У Шепетівській виправній колонії правозахисники провели семінар в’язням

У Шепетівській виправній колонії правозахисники провели семінар в’язням

У Шепетівській виправній колонії правозахисники провели семінар в’язням

Представники місцевого центру надання вторинної безоплатної правової допомоги організували семінар ув’язненим Шепетівської виправної колонії. Мета – фор­му­ван­ня у за­суд­же­них людсь­кої гід­ності, сво­бо­ди осо­бис­тості, мі­жо­со­бис­тісних сто­сун­ків у ду­сі то­ле­ран­тнос­ті та до­не­сен­ня знань про пра­ва лю­ди­ни.

Такі ін­форма­цій­но-прос­вітниць­кі за­хо­ди прис­вя­че­ні Дню прав лю­ди­ни. Зус­тріч від­бу­ла­ся з ура­ху­ван­ням ка­ран­тинних ви­мог» — заз­на­чи­ли в ШВК № 98. Семінар керівництво виправного закладу дозволило з метою запровадження ви­со­ких пра­во­вих стан­дартів, під­ви­щен­ня рів­ня пра­во­вої ос­ві­ти та пра­во­вої куль­ту­ри за­суд­же­них на шля­ху ство­рен­ня силь­ної де­мок­ра­тич­ної та пра­во­вої дер­жа­ви.

Раніше ми повідомляли про те, що в лікарні, яка діє при Шепетівській виправній колонії, жахливі умови перебування.

Популярні пости

Вибачте. Даних поки немає.