Понеділок, 24 Січня
Shadow
Головна » Актуально » » Коли на Шепетівщині потрібно змінювати ID-картки?

Коли на Шепетівщині потрібно змінювати ID-картки?

Коли на Шепетівщині потрібно змінювати ID-картки?

Міг­ра­цій­на служ­ба Хмель­нич­чи­ни ре­ко­мен­дує влас­ни­кам ID-кар­тки звер­ну­ти ува­гу на тер­мін дії до­ку­мен­та, зок­ре­ма, гро­ма­дя­нам, які офор­мля­ли пас­порт впер­ше по до­сяг­ненню 14 ро­ків.

Ад­же пас­порт гро­ма­дя­ни­на Ук­ра­їни у фор­мі ID-кар­тки впер­ше ви­да­єть­ся зі стро­ком дії на 4 ро­ки, а при до­сяг­ненні осо­бою 18-ти ро­ків тер­мін дії пас­пор­тно­го до­ку­мен­та скла­дає 10 ро­ків.

Звер­та­ємо ува­гу, що об­мі­ня­ти ID-кар­тку у зв’яз­ку із за­кін­ченням стро­ку дії до­ку­мен­ту, меш­канці району мо­жуть у Ше­пе­тівсь­ко­му район­но­му від­ді­лі УДМС об­ласті, що зна­хо­дить­ся за ад­ре­сою: провул. Ігоря Сікорського, 16.

Кон­так­тні те­ле­фо­ни:

  • (03840) 4-22-30;
  • (03840) 4-00-53.

Гра­фік ро­бо­ти під­розді­лу:

  • з вівторка по п’ятницю – з 09:00 до 18.00;
  • у суботу з – 09:00 до 16.45;
  • обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

Вар­тість офор­млен­ня пас­пор­тно­го до­ку­мен­та скла­дає:

  • протягом 20 робочих днів — 363,00 грн;
  • протягом 10 робочих днів — 489,00 грн.

До­дат­ко­во ін­форму­ємо, що на пе­рі­од дії ка­ран­тинних за­хо­дів усі те­ри­то­рі­аль­ні під­розді­ли Міг­ра­цій­ної служ­би об­ласті пра­цю­ють у зви­чай­но­му ре­жи­мі.

Діз­на­тись ад­ре­си те­ри­то­рі­аль­них під­розді­лів мож­на сай­ті ДМС Ук­ра­їни або ж за но­ме­ра­ми «га­ря­чої лі­нії» Уп­равлін­ня:

  • (0382) 65-03-06;
  • (093) 273-85-10.

Популярні пости

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.